Đăng ký thành viên

Trước khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết để đăng kì làm thành viên hiệp hội, mời quý doanh nghiệp(cá nhân) đọc qua “Điều lệ” (quy định chung) của chúng tôi, để hiểu rõ hơn về quy chế của hiệp hội. Xin cảm ơn!
Thông tin tài khoản
Một vài thông tin cụ thể về bạn