Đăng ký thành viên

Đăng ký thành viên

Form đăng ký tham gia hội: 

 

Đây là form đăng kí tham gia Hội bệnh Alzheimer và Rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam  (Vietnam Alzheimer Disease & Neurocognitive Disorders Association – VnADA), được gọi tắt là “Hội bệnh Alzheimer Việt Nam” (LINK). Trong lúc thực hiện, kính mong quý đồng nghiệp điền email để form sẽ gửi đường link để có thể chỉnh sửa thông tin tham gia hội. 

Danh sách thành viên tham gia hội:

Sau khi thực hiện đăng ký qua form nêu trên, các thông tin cơ bản của các thành viên đã đăng ký sẽ xuất hiện trên file excel online.LINK .