Ban chấp hành

Ban chấp hành

Chủ tịch hội:         PGS.TS. Vũ Anh Nhị (Được chỉ định từ Hội TK Việt Nam)

 • Chủ tịch Hội Thần Kinh TP.HCM

 • Nguyên Trưởng Bộ môn Thần Kinh - ĐHYD TPHCM

Phó chủ tịch hội:  TS. Trần Công Thắng

 • Phó Trưởng Bộ Môn Thần Kinh - ĐHYD TP.HCM

 • Trưởng đơn vị Hệ Thần kinh và Hành vi - ĐHYD TP.HCM

                                PGS.TS. Nguyễn Trọng Hưng

 • Giám đốc Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Lão khoa Trung ương

 • Giảng viên Bộ môn Thần Kinh - Trường Đại học Y Hà Nội

Tổng thư ký:          BS. CK2. Nguyễn Thị Phương Nga (kiêm công tác tài chính)

 • Trưởng Khoa Thần Kinh - Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM

Ủy viên:                  GS.TS. Phạm Thắng

 • Giám đốc BV Lão Khoa Trung Ương

                                TS. Lê Văn Tuấn

 • Trưởng Bộ Môn Thần Kinh - ĐHYD TP.HCM

 • Phó Chủ tịch Hội Thần kinh TP.HCM

 • Phó Chủ tịch Hội Phòng chống TBMMN Miền Nam

                                 PGS.TS. Nguyễn Văn Liệu

 • Phó trưởng khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai

 • Phó chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh Trường Đại học Y Hà Nội.

                                 TS. Dương Đình Chỉnh

 • Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

 • Trưởng khoa Thần kinh - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

                                 TS. Nguyễn Đình Toàn

 • Giảng viên Bộ môn Nội - Trường Đại học Y khoa Huế

                                 BS. CK2. Trần Trung Thành

 • Trưởng Khoa Thần Kinh - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM

                                 BS. CK2. Nguyễn Văn Thành

 • Trưởng Khoa Thần Kinh - BV Đa khoa tỉnh Tiền Giang