Tháng Alzheimer thế giới

15-06-2024

Bạn có biết???

Tháng Alzheimer Thế giới (World Alzheimer's Month) là chiến dịch quốc tế được tổ chức vào tháng 9 hàng năm để nâng cao nhận thức và tuyên truyền chống lại sự kỳ thị đối với chứng sa sút trí tuệ. Tác động của Tháng Alzheimer Thế giới đang tăng lên, nhưng sự kỳ thị và thông tin sai lệch quanh bệnh sa sút trí tuệ vẫn là vấn đề toàn cầu, đòi hỏi hành động toàn cầu. Tháng 9 năm 2018 sẽ đánh dấu lần thứ 7 của Tháng Alzheimer Thế giới.

Trong Tháng Alzheimer Thế giới, ngày 21 tháng 9 được chọn làm Ngày Alzheimer Thế giới. Trong ngày này, nhiều hoạt động là ngày mà các tổ chức của Alzheimer trên toàn thế giới tập trung nỗ lực của họ vào việc nâng cao nhận thức về bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ. Ví dụ như ở Mỹ, những người nổi tiếng, các nhà nghiên cứu và hàng ngàn người Mỹ đã tham gia chương trình đạp xe mang tên Alzheimer's Breakthrough Ride. Chương trình đa đi qua hơn 4500 dặm và đưa một bản kiến nghị với hơn 110,000 chữ ký lên Quốc hội. Những người tham gia chương trình đang muốn gửi đi một thông điệp quan trọng: Bệnh Alzheimer không thể bị phớt lờ nữa. Chúng ta phải có thêm nguồn lực để nghiên cứu, chăm sóc và hỗ trợ.

 

Tag :