Quizz: Alzheimer's Myths and Facts

02-10-2023

Sa sút trí tuệ nói chung và bệnh Alzheimer nói riêng đang ngày càng trở thành gánh nặng cho cuộc sống hiện đại. Vậy bạn đã hiểu biết những gì về bệnh lý này? Hãy tìm hiểu những kiến thức phổ thông về bệnh Alzheimer qua vài câu hỏi trắc nghiệm thú vị của WebMD:

Link: https://www.webmd.com/alzheimers/rm-quiz-alzheimers-myths-facts

 

Tag :