HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SA SÚT TRÍ TUỆ 2023

15-06-2024

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SA SÚT TRÍ TUỆ 2023

Tài liệu hội nghị

Năm 2018, lần đầu tiên Hội Bệnh Alzheimer Và Rối Loạn Thần Kinh Nhận Thức Việt Nam ban hành “Hướng dẫn Chẩn đoán và Điều trị Sa sút trí tuệ” phiên bản một. Đến nay đã 5 năm sau phiên bản đầu tiên, những tiến bộ mới đã đưa đến nhu cầu xây dựng phiên bản thứ hai nhằm mang đến cho các đồng nghiệp những cập nhật mới trong chẩn đoán và điều trị SSTT hiện nay. “Hướng dẫn Chẩn đoán và Điều trị Sa sút trí tuệ” 2023 này được xây dựng dựa trên các bằng chứng nghiên cứu tốt nhất và tập trung vào các vấn đề chính sau:

  1. Tiêu chuẩn chẩn đoán sa sút trí tuệ.
  2. Chỉ định và giá trị các test đánh giá trong sa sút trí tuệ.
  3. Vai trò của bệnh sử, thăm khám và cận lâm sàng trong chẩn đoán sa sút trí tuệ và suy giảm nhận thức nhẹ.
  4. Điều trị phòng ngừa tiên phát và thứ phát trong sa sút trí tuệ
  5. Hướng dẫn điều trị suy giảm nhận thức của bệnh Alzheimer và bệnh thể Lewy
  6. Hướng dẫn điều trị suy giảm nhận thức của sa sút trí tuệ mạch máu

 

Tag :