Hội thảo chuyên đề “Chăm sóc điều trị người bệnh sa sút trí tuệ trong giai đoạn COVID-19”

15-06-2024

Ngày 26/09/2021, Hội thần kinh học Việt Nam và Hội bệnh Alzheimer và Rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chuyên đề "Chăm sóc điều trị người bệnh sa sút trí tuệ trong giai đoạn COVID 19" thông qua nền tảng Zoom với sự điều hành của TS.BS. Lê Văn Tuấn và TS.BS. Trần Công Thắng

TT

Nội dung

Báo cáo viên

1

 

Phát biểu khai mạc

TS BS Lê Văn Tuấn

Trưởng BM Thần Kinh – ĐHYD TPHCM

2

Bài báo cáo 1

Chẩn đoán, đánh giá và điều trị sa sút trí tuệ từ xa.

TS BS Trần Công Thắng

Phó Trưởng BM Thần Kinh – ĐHYD TPHCM

3

Bài báo cáo 2

Chế độ điều trị hàng ngày cho người bệnh sa sút trí tuệ tại nhà

BS CKII Tống Mai Trang

Khoa Thần kinh – BV ĐHYD TPHCM

4

Bài báo cáo 3

Hỗ trợ người chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ

ThS BS Lê Thu Nga

Phòng Kế hoạch tổng hợp- BV Hoàn Mỹ TP.HCM

5

Bài báo cáo 4

Các tình huống liên quan người bệnh SSTT trong giai đoạn COVID-19: chủng ngừa, nghi nhiễm và nhiễm COVID-19.

TS BS Lê Văn Tuấn

Trưởng BM Thần Kinh – ĐHYD TPHCM

6

Thảo luận cùng chuyên gia

Toàn bộ ban giảng huấn

7

Bế mạc

TS Trần Công Thắng

8

Post-test online

 

 

Video bài giảng có thể download từ đây

Tag :